Vrienden en donateurs

VocaLinge heeft een aantal vaste donateurs die ons financieel ondersteunen,
waar wij zeer dankbaar voor zijn.

Draagt u VocaLinge een warm hart toe en wilt u vriend/donateur worden,
dan ontvangen wij graag uw gift/donatie op ons rekeningnummer
NL75 RABO 0378 1478 70 t.n.v.VocaLinge

U kunt ook via onderstaande QR-code uw gift overmaken

nl_NLDutch